Pareltjes

Maatjeswerk

Onze grootste parel! Begonnen in de onderbouw als ‘leuke activiteit’; inmiddels uitgegroeid tot één van onze grootste krachten. Kinderen in de onderbouw worden als ze bij ons op school beginnen gekoppeld aan een bovenbouw leerling. Zij ontmoeten elkaar op verschillende momenten in de week: georganiseerd doordat de oudere kinderen op hun periodeplan kunnen inplannen wanneer ze met hun jongere maatje gaan werken/spelen. Maar ook spontaan tijdens het buitenspel, overblijven, vieringen en alle andere momenten dat ze elkaar treffen. Doel was het creëren van een veilige omgeving voor de jongere kinderen. Resultaat is vele malen groter: groot gevoel van saamhorigheid en respect binnen onze hele schoolgemeenschap

 

Stamgroepwerk

Binnen het Jenaplanonderwijs vormt wereldoriëntatie het hart van het onderwijs; dat wat je leert heeft te maken met de oriëntatie op de wereld. 
Kinderen stellen vanuit nieuwsgierigheid eigen leervragen. De stamgroepleider begeleidt het kind in het plan voor zijn zoektocht. Het antwoord op de zoektocht wordt gepresenteerd en gekoppeld aan de kerndoelen.Kinderen duiken in projecten die alles omvatten: geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, biologie maar ook taal, rekenen, lezen. Voorbeelden van projecten zijn: Kunst, Planten en Natuur, Geloof, Romeinen etc. 

1   3

Inclusief onderwijs

 

Sanne Vulders
Anders Arrangeren

Even een korte geschiedenis.

Vroeger… toen ik op de pabo zat, was er Weer Samen Naar School, want er gingen te veel kinderen naar het speciaal (basis) onderwijs. Vanuit Weer Samen Naar School groeide de samenwerking tussen scholen en ontstond de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het ‘rugzakje’.

In die tijd begon ik net als IB’er op de Ieme.

Er gingen heel wat uren zitten in de aanvraag van zo’n rugzakje, maar je kreeg dan wel drie of vier jaar een flinke zak met geld om extra ondersteuning te bieden.

Aan één kind…

Omdat het aantal rugzakjes toenam en er toch nog steeds veel kinderen verwezen werden, kwam Passend Onderwijs in ons leven. De rugzakjes verdwenen en werden omgezet in Arrangementen.

Het idee erachter was goed. Elk jaar kijk je opnieuw wat een kind nodig heeft en vraag je een Arrangement aan.

Maar… voor één kind.

Dat alles opnieuw elk jaar aangevraagd moest worden, betekende een flinke verzwaring van de werkdruk. Er ging veel tijd zitten in allerlei administratieve zaken. Tijd die je niet aan dat kind kunt spenderen.

Mij stond het systeem meteen erg tegen. Konden we niet beter onze basisondersteuning versterken? Konden er niet meer kinderen profiteren van de extra ondersteuning? Een kind is tenslotte geen eilandje in de groep.

Daarom besloten we het op de Ieme anders te doen. In overleg mochten we een schoolcoach aannemen die drie ochtenden in de week tijd had om kinderen te ondersteunen voor een korte of langere periode. De voordelen daarvan waren (en zijn): korte lijntjes, snel kunnen handelen, meer kinderen en leerkrachten die profiteren, minder administratie.

Voor ons is dát Passend Onderwijs.

De filosofie daarbij is om vooral in de groepen te ondersteunen. Nogmaals: niemand is een eiland.

In de groep waar het kan, individueel waar het moet.

 

Inmiddels is deze filosofie ook binnen SAAM verspreid en gaan we per 1 januari 2021 over naar Anders Arrangeren. Daarbij wordt meer gekeken naar hoe we de groep en de leerkrachten kunnen ondersteunen en versterken.

Anders Arrangeren is op de Ieme ‘Niet-Zo-Anders-Arrangeren’, want we werken nu al drie jaar op deze manier, met Carla als onze schoolcoach. We gaan er dus gewoon mee door en bekijken wat beter kan. Communicatie en samenwerken met ouders bijvoorbeeld, een extra uitdaging in deze tijd. Maar wel heel belangrijk. Ook school is geen eiland.

 

Binnenkort ga ik op die samenwerking wat dieper in. Want naast Anders Arrangeren, zijn we ook op weg naar Inclusiever Onderwijs. Maar dat is een ander avontuur, voor een volgend blog.

 

Vragen of opmerkingen hierover? Mail gerust.

Gepubliceerd in 'IB blog'

 

Viering 

Vieringen zijn een wezenlijk onderdeel van onze leef- en werkgemeenschap. We vieren zowel in de stamgroep als in de school. Je kunt hierbij denken aan het openen en afsluiten van projecten, het vieren van jaarfeesten en het presenteren van werk en/of expressieactiviteiten. Door samen te vieren laten we aan elkaar zien wat ons hoofd en hart bezig houdt. We delen ervaringen en belevenissen

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren