Kwaliteit

Partnerschap Fontys

 

SAAM heeft een partnerschap met Fontys rondom het opleiden van aankomende leraren, het “Partnerschap Opleiden in de School” of “POS”. Naast dat studenten op de Pabo de opleiding volgen is het werkveld een belangrijke partner voor de studenten om zich te ontwikkelen tot startbekwame leraren. Enkele scholen binnen SAAM maken deel uit van dat partnerschap in de vorm van het keurmerk Opleiden in de School. Zodoende biedt SAAM studenten de kans om kennis te maken met een rijk palet aan onderwijsconcepten. Deze studenten worden begeleid door de leraren van SAAM*, bovenschoolse basisschoolcoaches en docenten van de Pabo. Doordat studenten vanuit een reflecterende en vragende houding het onderwijs beschouwen en nieuwe inzichten overbrengen in de SAAM* scholen, draagt Opleiden in de School binnen SAAM* bij aan innovatie en vernieuwing.

 

Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL) 
Verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van de school, de ouders, gemeente en Veilig Verkeer Nederland. De school heeft een verkeerswerkgroep. Deze werkgroep bestaat uit leerkrachten en ouders. Deze werkgroep houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom de school. Als school zijn we in het bezit van het Brabants Verkeers Labe. (BVL)  Dit label is een kwaliteitskeurmerk. Het is een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van de verkeersveiligheid op en rondom de school.

Via SchouderCom houden wij jullie op de hoogte van de afspraken en ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid. Om de veiligheid rondom de school te kunnen waarborgen, zijn de volgende afspraken gemaakt: 

Probeer zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar school te komen.
Komt je toch met de auto, houd je dan aan de geadviseerde rij-richting: 
Parkeer de auto niet in de directe omgeving van de school. 

 

1

 

Passend onderwijs

Ouder- en jeugdsteunpunt 30 06 geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt 30 06. De website is www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl.

Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt 30 06.

 

 

1

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren