OR

Ouderraad
Ouders kunnen samen met ons team een aanvullende en verrijkende rol spelen bij het organiseren van schoolactiviteiten voor de kinderen. Hulp is onmisbaar en betrokkenheid wordt ontzettend gewaardeerd.  

De OR is geen wettelijk verplichte raad. Binnen de Ieme is de OR tot stand gekomen op verzoek van ouders en medezeggenschapsraad. De doelstelling van de OR is tweeledig; enerzijds wil zij de school ondersteunen in haar onderwijstaak, anderzijds wil zij de betrokkenheid van ouders bij de school stimuleren, vergroten. De OR houdt zich voornamelijk bezig met ondersteunende werkzaamheden en het voorbereiden en organiseren van schoolse en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast wordt er aan het begin van elk jaar door de OR aan de hand van het financieel jaarverslag en de conceptbegroting de hoogte van de ouderbijdrage bepaald.

De vergaderingen van de ouderraad (elke 6 weken) zijn openbaar en de notulen worden geplaatst op onze website. Wilt u een vergadering bijwonen meldt u zich dan aan: annemarievanderwerff@saamscholen.nl

 

Dit jaar bestaat onze OR uit de volgende personen:

Lotte (Luna en Wik)
Monique (Annemarie en Rick)
Janne (Mees en Jip)
Elle (Hugo)
Karlijn (Timo en Kiki)

Dianne (Bommel, Broes, Noa, Lotus en Sem)

Marleen (Tiem en Daaf)

Annemarie van der Werff  en Santosh Soekhram zitten namens het team in de OR

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren