OR

Ouderraad
Ouders kunnen samen met ons team een aanvullende en verrijkende rol spelen bij het organiseren van schoolactiviteiten voor de kinderen. Hulp is onmisbaar en betrokkenheid wordt ontzettend gewaardeerd.  

De OR is geen wettelijk verplichte raad. Binnen de Ieme is de OR tot stand gekomen op verzoek van ouders en medezeggenschapsraad. De doelstelling van de OR is tweeledig; enerzijds wil zij de school ondersteunen in haar onderwijstaak, anderzijds wil zij de betrokkenheid van ouders bij de school stimuleren, vergroten. De OR houdt zich voornamelijk bezig met ondersteunende werkzaamheden en het voorbereiden en organiseren van schoolse en buitenschoolse activiteiten. 

De vergaderingen van de ouderraad (elke 6 weken) zijn openbaar en de notulen worden geplaatst op onze website. Wil je een vergadering bijwonen meld je dan aan via: ouderraad.deieme@gmail.com

 

Dit jaar bestaat onze OR uit de volgende personen:

Monique (Rick)
Renate (Elin)
Karlijn (Timo en Kiki)

Marleen (Tiem en Daaf)

Elle (Hugo en Olivia)

Sabine (Yaro en Nowi)

Debby (Coen en Guus)

Dominique (Cas)

Mariët (Aron en Jona)

Corrien (Mats en Joes)

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences